izbori2009 Twibe

Members

11 izbori2009 Twitter people

Founder

yurukov

Description

Тази група обединява всички tweets и линкове свързани с евро- и парламентарните избори през 2009

Twibes is not affilliated with Twitter